№ 1 (2020)

Новий колегіум

Зміст

Статті

МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ PDF
Карина Іванова, Яна Балабай, Оксана Кулакова 3-7
РОЗВИТОК Е-ІНФРАСТРУКТУРИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ PDF
Станіслав Зуб, Андрій Прокопенко, Ірина Яловега 8-14
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ PDF
Андрій Селецький 15-21
ЧІКАҐСЬКА ШКОЛА ДЖОНА ДЬЮЇ PDF
Станіслав Пазиніч, Олександр Пономарьов, Максим Черемський 22-31
НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, КЕРІВНИК PDF
Юрій Таймасов, Олена Зуб 32-35
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Сергій Панченко, Сергій Приходько, Олександр Каменєв, Антон Лапко, Людмила Василега, Юрій Терещенко 36-47
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З УРАХУВАННЯМ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
Світлана Нешко, Леся Близнюк 48-50
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Андрій Маракушин, Оксана Мкртічян 51-53
ОСОБЛИВОСТІ СПРЯМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ ХНУБА PDF
Валентина Юрченко, Світлана Даньшева, Віктор Шилін 54-59
ПРИЙОМИ З АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГРУПОВІЙ РОБОТІ PDF
Ірина Дорожко, Олена Малихіна, Людмила Туріщева 60-64
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ PDF
Наталія Косенко, Юлія Левашова, Аліна Коваленко, Олена Лебедєва 65-68
МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТРУДНОЩІВ PDF (English)
Tatiana Laguta, Olga Verzhanskaya 69-72
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ В АСПЕКТНО-ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ PDF
Наталія Пономарьова 73-85
НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ І ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Людмила Штефан 86-90
ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ХІХ СТ. PDF
Олена Мокроменко 91-95