ПРИЙОМИ З АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГРУПОВІЙ РОБОТІ

Автор(и)

  • Ірина Дорожко
  • Олена Малихіна
  • Людмила Туріщева

DOI:

https://doi.org/10.30837/nc.2020.1.60

Ключові слова:

пізнавальна активність, групова робота, прийоми групової роботи, старшокласники, «проходження лабіринту».

Анотація

Представлено аналіз психолого-педагогічних досліджень за темою. Виявлено місце групової роботи серед інших форм організації навчальної діяльності. Проаналізовано один з прийомів («проходження лабіринту») групової роботи старшокласників на уроках  хімії.

Посилання

Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. / т.В. дуткевич, В.а. Яцюк ; кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Ін-т соц. реабілітації і розв. дитини, каф. психології освіти і упр. кам’янець-Подільський, 2007. 207 с.

Вікова та педагогічна психологія : навч. посібник / о.В. скрипченко, Л.В. Волинська, 3.В. огороднійчук та ін. київ : Просвіта. 2001. 416с.

Тихенко Л.В., Сидоренко Н.Ю. Вплив пошуково-дослідницької діяльності старшокласників на розвиток їхніх творчих здібностей / Л.В. тихенко, н. Ю. сидоренко // Позашк. освіта та виховання. 2008. № 1. с. 30–35.

Корсун І.В. Роль методів та організаційних форм навчання в активіза- ції навчально-пізнавальної діяльності старшокласників / І.В. корсун, В.д. сиротюк // Збірник наук. праць кам’янець- Подільського державного університету. серія педагогічна. кам’янець-Подільський : к-ПдУ, 2006. Вип. 12. с. 283–285.

Лісіна Л.О. теоретичні основи розвитку пізнавальної активності школярів у процесі навчання основам наук // Професійне становлення педагогічних працівників : Збірник наук. праць. Запоріжжя: Запоріж. обл. ін-т удосконалення вчителів, 1997. Вип. 5. с. 187–196.

Освітні технології : наук.-метод. посібник / о. Пєхота, а. кіктенко, о. Любарська ; за заг. ред. о. Пєхоти. київ : а. с. к., 2001. 489 с.

Пометун О.І. сучасний урок: Інтерактивні технології навчання / о. І. Пометун, Л.В. Пироженко. київ : а.с.к., 2004. с. 50–96.

Роменець В.А. Психологія творчості : навч. посібник. 3-тє вид. київ : Либідь, 2004. 288 с.

Чувасова Н. О. дидактичні умови підвищення ефективності діалогічного навчання у формуванні пізнавальної активності старшокласників // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наук. праць. кривий Ріг : кдПУ, 2005. Вип. 12. с. 198–207.

Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. київ : Партнер, 1997. с. 46–74.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті