ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ В АСПЕКТНО-ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Автор(и)

  • Наталія Пономарьова

DOI:

https://doi.org/10.30837/nc.2020.1.73

Ключові слова:

професійна орієнтація молоді, витоки профорієнтації, доіндустріальний етап, індустріальний етап, післяіндустріальний етап, система професійної орієнтації в Україні.

Анотація

Проаналізовано основні етапи розвитку та становлення системи професійної орієнтації в Україні. Розглянуто особливості становлення світового ринку праці у відповідності до європейської історичної періодизації. схарактеризовано витоки системи професійної орієнтації, доіндустріальний, індустріальний, післяіндустріальний етапи становлення системи професійної орієнтації у світі. наведено хронологію розвитку системи професійної орієнтації в Україні в аспектно-історичній ретроспективі у період з початку 20-х років ХІХ ст. до сьогодні. обґрунтовано необхідність розробки якісно нового підходу до професійної орієнтації молоді до підготовки в сучасних умовах з огляду на докорінні зміни на ринку праці та загальні особливості розвитку суспільства.

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 — 2021 роки. URL: http://www.kharkivosvita.net.ua/ files/Rozv_osviti.pdf (дата звернення 19.12.2017 р.).

Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориентация : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. Москва : академия, 2008. 494 с.

Прокопенко І. Ф. Інформаційне суспільство і освіта // комп’ютер у школі та сім’ї. 2003. №. 1. с. 17-19.

Янцур М. С. наукові основи трансформації системи професійної орієнтації учнівської молоді в умовах сучасного суспільства // наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки. київ, 2005. Вип. 1. с. 196–210.

Піддячий М. І. Історичні передумови і теоретичні засади профорієнтації // Педагогіка і психологія. 2006. № 3. с. 29–36.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. київ : Либідь, 1997. 376 с.

Мельник О.В., Уличний І.Л. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : наук.-метод. посібник для викладачів. київ : Педагогічна думка, 2008.128с.

Гудкова Е.В. Основы профориентации и профессионального консультирования: учеб. пособие. Челябинск: изд-во ЮУрГУ, 2004. 125 с.

Гончарова Н.О. основи професійної орієнтації: навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "слово", 2010. 168 с.

Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / аПн України, днПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ін.; упоряд. : Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред. : Рогова П. І., чепурна н. М. ; наук. консультант Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. Черкаси, 2009. 196 с.

Закатнов Д. О. технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія. Київ : Педагогічна думка, 2012. 160 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті