НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Андрій Селецький

DOI:

https://doi.org/10.30837/nc.2020.1.15

Ключові слова:

національна академія педагогічних наук України, науково-методичне забезпечення освіти, наукові дослідження, модернізація освіти, реформування освітньої сфери, інформаційно-аналітичний супровід освіти.

Анотація

Висвітлено головну мету, стратегічні пріоритети та шляхи виконання завдань і функцій національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та розвитку системи освіти України в умовах європейської інтеграції та світової глобалізації. Проаналізовано кількісні та якісні показники кінцевої наукової продукції, створеної за результатами науково-дослідної діяльності установи.

Посилання

Звіт про діяльність національної академії педагогічних наук України в 2016 р. та в період 2012–2016 рр. // національна академія педагогічних наук України. URL: https://drive.google.com/file/d/0B6UkMWiy4uKzbG9wUUhBSGlnd0dvNFFiaURvdk1OUjh5MFZF/view (дата звернення: 27.01.2020).

Звіт про діяльність національної академії педагогічних наук України у 2017 р. // національна академія педагогічних наук України. URL: https:// drive.google.com/file/d/19aEoEqnrQZ-NwjroAH0iM07aF5rPJA1N/view (дата звернення: 27.01.2020).

Звіт про діяльність національної академії педагогічних наук України у 2018 р. // національна академія педагогічних наук України. URL: https://drive.google.com/file/d/0B6UkMWiy4uKzUlZxMUtwQlJiOEkwSlNCcFRlajVKdXB0UUdj/view (дата звернення: 27.01.2020).

Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. пр. київ : сам, 2017. 400 c.

Національна академія педагогічних наук України — 25 років : інформ. довід. київ : сам, 2017. 144 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / наПн України ; за заг. ред. В. Г. кременя. київ : Пед. думка, 2016. 448 с. (до 25-річчя незалежності України).

План діяльності національної академії педагогічних наук України на 2019–2021 рр. // національна академія педагогічних наук України. URL: http:// naps.gov.ua/ua/activities/plans-reports/ (дата звернення: 27.01.2020).

План діяльності національної академії педагогічних наук України на 2020–2022 рр. // національна академія педагогічних наук України. URL: http:// naps.gov.ua/ua/activities/plans-reports/ (дата звернення: 27.01.2020).

Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-тех- нічних (експериментальних) розробок національної академії педагогічних наук України на 2018–2022 рр. : схвалено Заг. зборами наПн України від 17 листоп. 2017 р. // національна академія педагогічних наук України. URL: http://naps. gov.ua/ua/press/announcements/1315/ (дата звернення: 27.01.2020).

Про заснування академії педагогічних наук України : указ Президента України від 4 берез. 1992 р. № 124/92// Законодавство України / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/124/92 (дата звернення: 27.01.2020).

Про надання академії педагогічних наук України статусу національної : указ Президента України від 24 лют. 2010 р. № 259/2010 // Законодавство України/ Верховна Рада України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/259/2010 (дата звернення: 27.01.2020).

Про освіту : Закон України від 5 вер. 2017 р. № 2145-Viii. Ред. від 16 січ. 2020 р. // Законодавство України / Верховна Рада України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 27.01.2020).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : указ Президента України від 30 верес. 2019 р. № 722/2019// Законодавство України / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/722/2019 (дата звернення: 27.01.2020).

Статут національної академії педагогічних наук України (нова редакція): затв. Постановою Заг. зборів НАПН України від 17 листоп. 2017 р. // національна академія педагогічних наук України. URL: http://naps.gov.ua/ua/about/ statutes/ (дата звернення: 27.01.2020).

Стратегія розвитку національної академії педагогічних наук України на 2016–2022 роки : схвалено Заг. зборами НАПН України від 25 берез. 2016 р. // національна академія педагогічних наук України. URL: http://naps.gov.ua/ua/ press/announcements/942/ (дата звернення: 27.01.2020).

Творчий доробок Василя Григоровича кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. Березівська Л. д. 4-те вид., допов. київ : т-во «Знання» України, 2017. 368 c. (серія «академіки НАПН України» ; вип. 28).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті