Редакційний штат

Редактори

Ірина Вікторівна Свид, Candidate of Tech. Sciences, Assoc. prof., Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine

Ольга Петрівна Котух, Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine