МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Карина Іванова
  • Яна Балабай
  • Оксана Кулакова

DOI:

https://doi.org/10.30837/nc.2020.1.03

Ключові слова:

філософія, освіта, фахівець, професійні компетенції, університет, світогляд, наука.

Анотація

Присвячено окресленню ролі філософії як системоутворюючого елементу університетської освіти. Філософію представлено як науку, яка формує у майбутнього спеціаліста цілісну картину світу, здатність до проблематизації, вміння давати визначення, можливість формулювати, впорядковувати, послідовно викладати свої думки, здатність орієнтуватися у наукових теоріях та морально-практичну компетентність при застосуванні знання.

Посилання

Кант И. Спор факультетов. 1798 // Кант Иммануил. Сочинения в шести томах. Москва : Мысль, 1966. т. 6. с. 311–348.

Карлюк П. Чи потрібна нам філософія? // Режим доступу: http:// www.volynnews.com/blogs/ukrayintsiam-brakuye-filosofiyi-rozumu-/chy-potribna-nam-filosofiia/вільний

Ньюмен Дж. Г. Идея университета. Минск : БГУ, 2006. 208 с.

Ридингс Б. Университет в руинах. Москва, 2010. 304 с.

Руденко О.В. Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko-pro.htm/вільний

Сидоров Н. Р. Философия образования. Введение. Санкт Петербург : Питер, 2007. 304 с.

Тур М. Г. Роль і місце філософії в освіті та науці // Вісник гуманітарного наук. товариства: наук. праці. черкаси, 2014. Вип. 14. с. 68–77.

Юркевич П. Вибране. київ : абрис, 1993. 416 с.

Ясперс К. духовная ситуация времени // Ясперс карл. смысл и назначение истории. Москва : Республика, 1999. с. 288–420.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті