ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Андрій Маракушин
  • Оксана Мкртічян

DOI:

https://doi.org/10.30837/nc.2020.1.51

Ключові слова:

фізкультурно-оздоровча діяльність, рекреація, здоровий спосіб життя, дозвілля.

Анотація

Розглядаються актуальні проблеми використання різних засобів фізкультурно-оздоровчо-рекреаційного непримусового дозвілля, фізичного виховання, спорту, туризму; важливість питання раціонального використання студентами вільного часу, формування вміння обирати цікаві форми дозвілля, наповнювати його корисним змістом.

Посилання

Закон України « Про освіту» №2145-VІІІ від 05.09. електронний ресурс. Режим доступу : http://zakon2/rada. gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» №3808-хІІ від 24.12.1993. електронний ресурс. Режим доступу : http://zakon2/rada.gov.ua/laws/ show/3808-12.

Круцевич Т.Ю., Пангелова Н.Є., Пангелов С.Б. Історія розвитку фізичної рекреації : навч. посіб. київ : академви- дав, 2013. 160 с.

Олійник І. Ерусалимець К. Фізичне виховання і спорт як засіб змістовного дозвілля студентської молоді. електронний ресурс. Режим доступу : http://nbuv.gov. ua/UJRN/Npd_2013_4_55

Плачинда Т.С. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. х., 2008. 23с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті