НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ І ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Автор(и)

  • Людмила Штефан

DOI:

https://doi.org/10.30837/nc.2020.1.86

Ключові слова:

кафедра, університет, наукова школа, дослідження.

Анотація

Проаналізовано діяльність наукових шкіл кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. наголошено на тому, що кафедра має 6 наукових шкіл. схарактеризовано основні напрями діяльності наукових шкіл Професорів Попової Л. Д., Троцко А. В., Штефан Л. А., Друганової О. М., Ворожбіт-Горбатюк В. В. та доцента Відченко А. Г. до основних напрямів діяльності наукових шкіл кафедри віднесено: теоретичні ідеї і досвід підготовки вчителів у навчальних закладах Англії та США; проблеми виховання та навчання студентів і учнів у вітчизняній педагогіці та школі у XVIII — XX ст.; проблеми сімейного виховання в історії педагогічної думки України в XIХ — XX ст.; питання становлення й розвитку теорії та практики соціальної педагогіки як в Україні, так і в провідних країнах світу; питання підготовки соціально-педагогічних кадрів та стимулювання діяльності вчителя; проблеми дидактики середньої та вищої школи; питання діяльності соціально-педагогічних служб в Україні та деякі ін.

Посилання

Голубнича Л. О. Історіографія дидактики вищої школи східного регіону України (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Cковороди, Харків, 2015. 40 с.

Гончар О. В. Розвиток ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина хх століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Cковороди. харків, 2011. 39 с.

Короткова Ю. М. теорія і практика підготовки філологів в університетах Греції другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис… д-ра пед. наук : 13.00.01 ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Cковороди. Харків, 2018. 40 с.

Танько Т. П. теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах : автореф. дис… д-ра пед. наук : 13.00.01 ; ХАРК. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Cковороди. Харків, 2004. 40 с.

Тарарак Н. Г. теорія та практика формування ціннісних орієнтацій студентів в історії вітчизняних вищих навчальних закладів мистецького профілю (20-ті роки XX століття — початок XXI століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Cковороди. Харків, 2016. 40 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті