№ 4 (2019): Новий колегіум

Зміст

Статті

ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ — 215 РОКІВ! PDF
Іван Прокопенко, Юрій Бойчук 3-11
Г. С. СКОВОРОДА І УКРАЇНСЬКА ОСВІТА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА PDF
Іван Прокопенко 12-20
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА Й ФІЛОСОФА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ХХ СТОЛІТТІ (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ). ДО 300-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ PDF
Cвітлана Бакай, Людмила Перетяга 21-23
ФІЛОСОФСЬКА ПЕДАГОГІКА Г.С. СКОВОРОДИ: ОРИГІНАЛЬНА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ МОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Марія Култаєва 24-29
РОЛЬ Г. СКОВОРОДИ У КУЛЬТУРНОМУ ПОСТУПІ СЛОБОЖАНЩИНИ PDF
Тетяна Паньок 30-34
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ІНТЕНЦІЇ В ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ PDF
Наталія Радіонова 35-38
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ОПТИМІЗМУ СТУДЕНТІВ РЕСУРСАМИ МАТЕРІАЛІВ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ PDF
Вікторія Ворожбіт-Горбатюк, Наталія Борисенко 39-42
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ Г. СКОВОРОДИ ТА Р. ШТАЙНЕРА PDF
Олена Іонова 43-47
КОНЦЕПТ САКРАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В СТРУКТУРІ БІБЛІЙНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Наталія Левченко 48-53
Г. СКОВОРОДА ПРО РОЛЬ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ PDF
О. Друганова, В. Білик 54-58
ЩАСТЯ ТА ЙОГО ПОШУКИ У МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ Г. С. СКОВОРОДИ PDF
С. Лавренко 59-62
РИТОРИЧНИЙ ДОРОБОК ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ PDF
Л. Ткаченко 63-67
ПРАЦЮЄМО ПІД ЗНАКОМ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Т. Довженко, В. Тихонович 68-72
З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ І ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
А. Боярська-Хоменко, А. Денисенко 73-77
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ШТАЙНЕР-ПЕДАГОГІКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ PDF
О. Іонова 78-83
ПОРЯДНА ЛЮДИНА (СПОГАДИ ПРО Л.Г.ФРІЗМАНА) PDF
С. Криворучко 84-89
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ В СТРУКТУРІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ PDF
С. Золотухіна, Л. Зеленська 90-99
СКОВОРОДИНІВСЬКІ ТРАДИЦІЇ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОЧІЛЬНИКІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ХДПІ (30-ТІ РОКИ XX СТ.) PDF
О. Башкір, С. Золотухіна 100-107
З ІСТОРІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ PDF
В. Зоря, Н. Пономарьова 108-113
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. PDF
В. Борисов, Г. Князь 114-116
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ PDF
В. Коробейнік, Т. Кравчук 117-121