Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2019): Новий колегіум ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА Й ФІЛОСОФА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ХХ СТОЛІТТІ (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ). ДО 300-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Анотація   PDF
Cвітлана Бакай, Людмила Перетяга
 
№ 4 (2019): Новий колегіум Г. С. СКОВОРОДА І УКРАЇНСЬКА ОСВІТА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА Анотація   PDF
Іван Прокопенко
 
№ 4 (2019): Новий колегіум Г. СКОВОРОДА ПРО РОЛЬ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
О. Друганова, В. Білик
 
№ 1 (2020): Новий колегіум ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Андрій Маракушин, Оксана Мкртічян
 
№ 1 (2020): Новий колегіум ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ В АСПЕКТНО-ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ Анотація   PDF
Наталія Пономарьова
 
№ 4 (2019): Новий колегіум З ІСТОРІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Анотація   PDF
В. Зоря, Н. Пономарьова
 
№ 4 (2019): Новий колегіум З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ І ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
А. Боярська-Хоменко, А. Денисенко
 
№ 4 (2019): Новий колегіум КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ В СТРУКТУРІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ Анотація   PDF
С. Золотухіна, Л. Зеленська
 
№ 4 (2019): Новий колегіум КОНЦЕПТ САКРАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В СТРУКТУРІ БІБЛІЙНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Наталія Левченко
 
№ 1 (2020): Новий колегіум МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Карина Іванова, Яна Балабай, Оксана Кулакова
 
№ 1 (2020): Новий колегіум МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТРУДНОЩІВ Анотація   PDF (English)
Tatiana Laguta, Olga Verzhanskaya
 
№ 1 (2020): Новий колегіум НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ І ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
Людмила Штефан
 
№ 1 (2020): Новий колегіум НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, КЕРІВНИК Анотація   PDF
Юрій Таймасов, Олена Зуб
 
№ 1 (2020): Новий колегіум НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Андрій Селецький
 
№ 1 (2020): Новий колегіум ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З УРАХУВАННЯМ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ Анотація   PDF
Світлана Нешко, Леся Близнюк
 
№ 1 (2020): Новий колегіум ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ Анотація   PDF
Наталія Косенко, Юлія Левашова, Аліна Коваленко, Олена Лебедєва
 
№ 1 (2020): Новий колегіум ОСОБЛИВОСТІ СПРЯМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ ХНУБА Анотація   PDF
Валентина Юрченко, Світлана Даньшева, Віктор Шилін
 
№ 1 (2020): Новий колегіум ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
Сергій Панченко, Сергій Приходько, Олександр Каменєв, Антон Лапко, Людмила Василега, Юрій Терещенко
 
№ 4 (2019): Новий колегіум ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ Г. СКОВОРОДИ ТА Р. ШТАЙНЕРА Анотація   PDF
Олена Іонова
 
№ 4 (2019): Новий колегіум ПОРЯДНА ЛЮДИНА (СПОГАДИ ПРО Л.Г.ФРІЗМАНА) Анотація   PDF
С. Криворучко
 
№ 4 (2019): Новий колегіум ПРАЦЮЄМО ПІД ЗНАКОМ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Т. Довженко, В. Тихонович
 
№ 1 (2020): Новий колегіум ПРИЙОМИ З АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГРУПОВІЙ РОБОТІ Анотація   PDF
Ірина Дорожко, Олена Малихіна, Людмила Туріщева
 
№ 4 (2019): Новий колегіум РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ШТАЙНЕР-ПЕДАГОГІКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ Анотація   PDF
О. Іонова
 
№ 4 (2019): Новий колегіум РИТОРИЧНИЙ ДОРОБОК ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ Анотація   PDF
Л. Ткаченко
 
№ 1 (2020): Новий колегіум РОЗВИТОК Е-ІНФРАСТРУКТУРИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Станіслав Зуб, Андрій Прокопенко, Ірина Яловега
 
1 - 25 з 36 результатів 1 2 > >>